Albert Einstein "Üldrelatiivsusteooria põhialus"

Semjon Frank "Inimese hing. Etüüdid Puškinist"

Herman Weyl "Sümmeetria"

Jesús Martín-Barbero "Meedia – vahendist vahendajaks. Kommunikatsioon, kultuur ja hegemoonia"

Mihhail Bahtin "Dostojevski poeetika probleemid"

Margaret Mead "Sugu ja sundus kolmes primitiivses ühiskonnas"

Benedict Anderson "Kujutletud kogukonnad"

Theodor W. Adorno "Uue muusika filosoofia"

Vassili Kandinsky "Vaimsusest kunstis, eriti maalikunstis"

Errol E. Harris "Universum ja inimene"

Arnold van Gennep "Siirderiitused"

Mihhail Bahtin "Francois Rabelais' looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur"

Erich Fromm "Põgenemine vabaduse eest"

Johann Gottfried von Herder "Mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast"

Baruch Spinoza "Eetika"

Lewis Mumford "Masina müüt. II köide"

Moše De Leon "Püha seekel", Josef Gikatilla "Kiri pühadusest"

Platon "Teosed I"

Jean La Bruyere "Inimtüübid ehk meie ajastu kombed"

Charles Baudelaire "Mõtisklusi minu kaasaegsetest"

Lev Šestov "Hiiobi vaekaussidel"

Robert Nozick "Anarhia, riik ja utoopia"

P. F. Strawson "Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse"

Jan Assmann "Egiptlane Mooses. Mälestus Egiptusest lääne monoteismis"

Aristoteles "Hingest"

Aristoteles "Poliitika"

Francis Bacon "Esseed"

Leo Baeck "Judaismi olemus"

Henri Bergson "Loov evolutsioon"

Henri Bergson "Essee teadvuse vahetutest andmetest"

Henri Bergson "Naer: essee koomika tähendusest"

Nikolai Berdjajev "Inimese orjusest ja vabadusest"

Lev Šestov "Potestas clavium (Võtmete võim)"

J. W von Goethe "Oma elust. Luule ja tõde"

"Manu pärimus ehk ilmarahva seaduseõpetus"

Farīd ud-Dīn Attar "Lindude keel"

Max Wertheimer "Produktiivne mõtlemine"

Nikolai Berdjajev "Enesetunnetus"

Peter Berger ja Thomas Luckmann "Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus"

Simon Blackburn "Tõde. Teejuht neile, kes segaduses"

Franz Boas "Primitiivne teadus"

Niels Bohr "Filosoofilised mõtted"

Rudolf Bultmann "Eksistents ja evangeelium"

Rene Wellek & Austin Warren "Kirjandusteooria"

Aziz Ad-Din Nasafi "Raamat täiuslikust inimesest"

Nikolai Berdjajev "Loomingu mõte"

Lev Võgotski "Mõtlemine ja kõne"

Thomas Carlyle "Kangelastest, nende kummardamisest ja heroismist ajaloos"

Cicero "Kohustustest"

Donald Davidson "Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine"

Paul Feyerabend "Meetodi vastu"

Gilles Deleuze "Kanti kriitiline filosoofia"

Michel Foucault "Hullus ja arutus"

Bas C. Van Fraassen "Teaduslik pilt"

Gilles Deleuze "Erinevus ja kordus"

René Descartes "Hinge tundmused"

Denis Diderot "Kiri pimedatest. Kiri kurtidest ja kiri tummadest"

Wilhelm Dilthey "Vaimne maailm"

Ludwig Feuerbach "Tuleviku filosoofia alused"

Mahatma Gandhi "Mõtteid ja vaateid"

Gérard Genette "Tekstist teoseni"

Nelson Goodman "Kuidas tehakse maailmu"

Leo Gumiljov "Etnogenees ja Maa biosfäär"

Adolf von Harnack "Kristluse olemus"

Leszek Kolakowski "Mida küsivad meilt suured filosoofid"

Emmanuel Levinas "Teisiti kui olla ehk teispool olemust"

Martin Luther "Valitud tööd"

Bronislaw Malinowski "Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid"

Johann Gottfried von Herder "Mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast"

Soren Kierkegaard "Filosoofilised pudemed"

Soren Kierkegaard Võrgutaja päevaraamat

Eckhart Mechthild "Jumaluse voogav valgus. Eristamise kõned"

Soren Kierkegaard "Ängi mõiste"

Leszek Kolakowski "Miniloengud maksiprobleemidest"

Leszek Kołakowski "Revolutsioon kui ilus haigus"

Ernst Mayr "Bioloogilise mõtte areng"

Julien Offray de La Mettrie "Inimene kui masin"

A.W. Moore "Lõpmatus"

Friedrich Nietzsche "Sealpool head ja kurja"

Max Planck "Vaatlusi maailmale kvantfüüsiku seisukohalt"

Hans Reichenbach "Aja suund"

John Ruskin "Arhitektuuri seitse lampi"

George Santayana "Ilutunne"

John Stuart Mill "Vabadusest"

Charles Percy Snow, Jerome Kagan "Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon. Kolm kultuuri"

Pitirim Sorokin "Meie ajastu kriis"

Miguel de Unamuno "Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest (2. trükk)"

Voltaire "Traktaat tolerantsusest"

Voltaire "Filosoofilised kirjad"

Bernard Williams "Moraal"

Quentin Skinner "Uusaegse poliitilise mõtte alused"

Henri Bergson "Aine ja mälu"

Leo Tolstoi "Mis on kunst?"