Louis Hjelmslev "Sissejuhatus keeleteooria alustesse"

Suurepärane teoreetiline raamat keeleteadusest, mis innustab paljude valdkondade humanitaare. Ilma seda raamatut lugemata ei ole võimalik lõpuni mõista mitmeid kahekümnenda
sajandi teise poole mõttevoole - nt semiootikat või poststrukturalismi. Tegemist ei ole kerge lugemisvaraga. Selle raamatu lugemine nõuab pingutavat süvenemist ja kaasamõtlemist. Raamat on üles ehitatud loogilise või pigem logistilise järjekindlusega. Sellise süstemaatilise mõtlemise oli Louis Hjelmslev ilmselt kodust kaasa saanud. Tema isa oli matemaatik Johannes Hjelmslev, kelle järgi on geomeetrias tuntud Hjelmslev’ teoreem ja Hjelmslev’ transformatsioon. Teisalt toetub ta tugevale Taani lingvistikatraditsioonile, olgu siin nt nimetatud Rasmus Rask, Vilhelm Thomsen, Karl Verner või Otto Jespersen.

Tõlkija Jaan Pärnamäe

Pehmekaaneline raamat, 223 lehekülge
Lisa ostukorvi8 €