Rene Wellek & Austin Warren "Kirjandusteooria"

Lisa ostukorvi15 €
Kahe ameerika kirjandusteadlase koostööna valminud mahukas teos ilmus esimest korda Ameerikas 1948. a. Autorid on kordustrükke täiendanud ja ajakohastanud, käesolev raamat on eesti keelde tõlgitud kolmanda versiooni järgi.
Wellek ja Warren iseloomustavad “Kirjandusteooriat” lühidalt nii: “See pole õpik, mis tutvustaks noortele kirjanduse mõistmise algtõdesid, ega ka ülevaade teadusuuringuis rakendatavaist menetlustest. See võib pretendeerida teatavale sarnasusele poeetikate ja retoorikatega, ilukirjanduslike ˛anride ja stilistika süstemaatiliste käsitlustega või teostega, mida nimetatakse kirjanduskriitika põhialusteks. Meie omalt poolt püüdsime ühendada poeetika (ehk kirjandusteooria) ja kriitika (kirjanduse hindamise) teaduse (uurimistöö) ning kirjanduslooga (kirjanduse dünaamilisus vastandina teooria ja kriitika staatilisusele).”


Pehmekaaneline raamat, 548 lehekülge