Semjon Frank "Ühiskonna vaimsed alused. Sissejuhatus sotsiaalfilosoofiasse"

Lisa ostukorvi19 €
Antud raamat on lühendatud eskiis sotsiaalfilosoofia süsteemist, millega ma olen juba üle kümne aasta vaheaegadega töötanud. Esialgse kavatsuse kohaselt pidi see süsteem moodustama kolmanda osa “triloogiast”, milles ma lootsin väljendada oma filosoofilist maailmavaadet ning mille
kaht esimest osa esindavad minu raamatud “Teadmise ese”
[“Предмет знания”] ja “Inimese hing” [“Душа человека”].
Mingil määral häirisid selle plaani sujuvat teostumist osalt
ülevenemaalise tragöödia läbielamisega seotud välised asjaolud, mis keerasid pea peale iga vene inimese arvestused ja kavatsused, osalt aga minu isiklike filosoofiliste veendumuste edasine süvenemine selle pika perioodi jooksul. Sellele vaatamata on antud raamat, ehkki täiesti iseseisev tervik, tihedalt seotud minu üldise filosoofilise maailmavaatega ning on selle orgaaniliseks osaks. See raamat kujutab endast ühiskonnaõpetuse juba verinoorelt alanud ja palju aastaid kestnud õpingute, üldiste religioossete-filosoofiliste saavutuste ning kõigile meile, vene inimestele viimase aastakümne jooksul osaks saanud, oma traagilisuse poolest õpetliku elukogemuse resultaati. Millises ulatuses õnnestus mul need kolm osist liita kooskõlastatud, sisemiselt ühtseks tervikuks, ei ole minu otsustada.

Tõlkinud Hillar Künnapas.

Pehmekaaneline raamat, 280 lehekülge.