Ene, Mihkelson "Matsi põhi. Kuju keset väljakut. Korter"

Läbi müüdud
Läbi müüdud

Siinne raamat koondab eneses Ene Mihkelsoni kolme kõige varasemat romaani, mis ilmusid esimest korda ajavahemikus 1983-1985. Mahult on tekstid tema hilisematest, iseseisvusaegsetest proosateostest napimad, kuid tegelevad samade, autorile oluliste küsimustega: sõjaaja ning sõjajärgsete aastate traumad, ühiskondlike reeglitega leppimise raskused, identiteedi ja mälu rägastikud. Ka näitab Mihkelson end juba esikromaanist peale teadliku vormiga mängijana.
-Johanna Ross

Kõvakaaneline raamat, 493 lehekülge