Rein Veidemann "Eesti kirjanduse mõte"

Rein Veidemanni (sünd. 1946) Mõtteloo-köide “Eesti kirjanduse mõte” võtab kokku esinduslikuma osa tema kirjandusuurimuslikust loomingust, mida ta on jaganud loengutena Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, ettekannetena konverentsidel, sõnavõttudena kõnetoolides ning kirjutistena akadeemiliste väljaannete ja kultuuriajakirjanduse veergudel. Siit leiab teemasse süvenevaid traktaate, aga ka mõttekujunditest laetud esseid, nii ülevaateid kui ka portreid, nii ääremärkusi kui ka kultuurihariduslikke seisukohavõtte. Käsitlusmeetodiks on võrdlev-ajaloolise, tekstikeskse ja kultuurisemiootilise lähenemisviisi ühendamine. Rein Veidemann on üks vähestest, kes on rakendanud Juri Lotmani ja Tartu semiootikakoolkonna meetodit ning mõistevara eesti kirjanduse käsitlemisel. Saatesõna on kirjutanud Peeter Olesk.

See väärikas köide on “Eesti mõtteloo” sarja tegijate õnnesoov autorile tema 75. sünnipäevaks.

Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kultuurkapital, AS Giga ja Eesti Mõtteloo Sihtkapital.

Kõvakaaneline raamat, 512 lehekülge.
Lisa ostukorvi18 €