"Tagasi mõteldes. Töid filosoofia ajaloost Eestis"

Filosoofia osakonna avamisest iseseisva õppe- ja teadustöö institutsioonina Tartu Ülikoolis möödub peatselt 25 aastat. Selle ühe õppetoolina alustas aastavahetusel 1991/1992 tegevust ka filosoofia ajaloo õppetool. Nõnda tähistavad nii filosoofia osakond kui ka meie õppetool käesoleva kogumikuga oma esimest märkimisväärset juubelit.

Kogumik „Tagasi mõteldes“ koondab uurimusi, artikleid, ettekandeid ja mälestusigi, mille aineks on Eesti filosoofia algupära ja allikad, selle mitmekülgne tekke-, kujunemis- ja arengulugu tänapäevani välja, lühidalt – Eesti ja eestikeelse filosoofia ajalugu kõige laiemas mõttes. Kuid kogumikku valitud tööd kätkevad seejuures mõistetavalt ka mistahes filosoofilistevõi filosoofia-ajalooliste probleemide käsitlusi – nendeta poleks ei eesti ega mistahes rahvuslik filosoofia võimalik.

Koostanud Ülo Matjus

Kõvakaaneline raamat, 408 lehekülge

Läbi müüdud