Euripides "Iphigeneia Aulises. Iphigeneia tauride juures"

Läbi müüdud
Iphigeneia-tragöödiad on Trooja sõja lood, millest esimene näitab sündmusi vahetult enne sõda (tegevustik Aulises) ja teine pärast sõja lõppu (tauride maal). Tütarlaps Iphigeneia satub traagiliste sündmuste keskmesse ja tema saatust kujundab sõda. Konflikti põhjustavad eetilised probleemid: meeste jaoks au ja kuulsus, naistele humaansus ja pereväärtused. Isiklik auahnus ja pettus vastanduvad lojaalsusele ja aususele. Kas eduka sõjakäigu nimel suudab isa ohverdada oma tütre? Kas patriotism õigustab ebainimlikkust? Emotsionaalselt mõjuvaim on naiste olukorra kujutamine mehekeskses karmis maailmas. Aulises on selleks noore neiu ohverdamine ja tauride loo puhul võõramaalaste (kreeklaste) tapmine jumala auks. Jumalik maailm ilmutab ennast taustana ennustuste ja unenägude vahendusel, mida püütakse mõista ja seletada. Tragöödiates on esiplaanil aga inimeste probleemid. Euripidesel jääb kõlama idee sõja ebainimlikkusest ja julmusest. Sõja hukutav mõju moraalile ja inimsuhetele on läbi aegade kestev probleem, mille tähtsus pole kadunud tänapäevalgi.

Tõlkinud Anne Lill

Pehmekaaneline raamat, 224 lehekülge
Läbi müüdud